OŠETŘOVATELSTVÍ

Ošetřovatelský proces při sledovaní vědomí

3. dubna 2015 v 20:11
= stav mysli, jehož základem je bdělost, která je předpokladem dalších stránek (pozornost, orientace, myšlení…)

Ošetřovatelský proces při sledovaní dýchání

3. dubna 2015 v 20:08
 • je základní životní potřebou
 • zajišťuje příjem a výdej kysličníku uhličitého

Ošetřovatelský proces při sledovaní krevního tlaku

3. dubna 2015 v 20:07
 • tlak, kterým krev působí na stěnu tepen
 • rozeznáváme systolický a diastolický

Ošetřovatelský proces při sledovaní pulsu

3. dubna 2015 v 20:04

 • tlaková vlna vyvolaná vypuzením krve z LK do aorty a šířící se odtud na periferní tepny
 • objemová změna artérie
 • lze vidět, hmatat a registrovat prsty pohmatem nebo přístrojem
 • vzniká nárazem krevního proudu na stěnu tepen
 • nárazy jsou vyvolány systolou levé srdeční komory
 • je ovlivněn aortální chlopní a pružností tepen, náplní cévního řečiště

Ošetřovatelský proces při sledovaní tělesné teploty

3. dubna 2015 v 19:59
 • vyjadřuje rovnováhu mezi vyráběným teplem uvnitř organismu a jejím výdejem a ztrátami
 • výška tělesné teploty (TT) je důležitým ukazatelem stavu organismu
 • na udržení tělesné teploty se podílí několik mechanizmů

Transfuze

3. dubna 2015 v 0:13
Krevní transfuze je převod transfuzních přípravků a krevních derivátů od zdravého člověka (dárce) do organizmu nemocného (příjemce). Je to léčebná metoda nahrazující nemocnému ztracenou či chorobně změněnou krev nebo dodávající nemocnému krev s některými protřebnými látkami.

Infuze

3. dubna 2015 v 0:06
= je vpravení většího množství tekutin do organismu jinou cestou než trávicím ústrojím - parenterálním přístupem

Dietní systém a zásady při stravování nemocných

1. dubna 2015 v 22:54

- přijímání potravy a tekutin je nezbytnou součástí lidské existence
- v potravě mají být zastoupeny všechny složky potřebné pro: stavku tkání, dodávání energie, zvýšení odolnosti organismu
 
 

Reklama