Psaní S a Z

1. dubna 2015 v 16:39 |  ČJ - LINGVISTIKA
Psaní předložek a předpon s, z

Předložky s a z

Předložky s a z se v písmu rozlišují podle toho, se kterým pádem se ve větě pojí, a to bez zřetele k výslovnosti.
 1. Předložka s(se) se pojí se 7. pádem - např. s maminkou, s babičkou,
  s košíkem, s bratrem, se psem… nebo se 4. pádem - vyskytuje se v knižních výrazech např. být s to /ve významu schopen - není s to ani mouše ublížit/, kdo s koho.
 2. Předložka s(se) se píše také v zastaralých nebo lidových obratech hodina s půlnoci, den s neděle.
 3. Předložka z(ze) se pojí se druhým pádem - např. z dovolené, z papíru, z mysli, hudba z desky, přicházet z hor, sejíz z cesty, sklízet z pole, stáhnout prsten z prstu, vítr z plachet

Předpony s, z

U pravopisu sloves a slov jejich odvozených s předponami s(se) a z(ze) rozhoduje význam a ne výslovnost.
 1. Předpona s(se) se píše:
  • pokud sloveso s touto předponou naznačuje směr dohromady(na jedno místo, k sobě) - např. sdružit se, sbírat, scelit,scvrknout,stulit se, sblížit, sbratřit, sejít se, schůze, schůzka, sesednout se, slétnout se, sešít, sestehovat, sepnout, spojit, srovnat, shrábnout;
 • pokud sloveso s touto předponou má význam směřování shora dolů nebo s povrchu pryč, např. sklouznout, shodit, skrápnout, stírat, sfouknout, seskákat, sprovodit, srazit, stírat, splavit, sešlapat;
 • v několika ustálených případech: schovat se, skonat, skončit, slevit, spálit, spáchat, stěžovat si, strávit, stvořit, stýskat si.

 1. Předpona z(ze) se píše:
  • tam, kde se pomocí této předpony tvoří k slovesům nedokonavým slovesa dokonavá vyjadřující výsledek děje původního slovesa - např. zblednout, zcentralizovat, zčernat, zfilmovat, zkomplikovat, zprostředkovat, zkritizovat, zaktualizovat, zdřevěnět, zmýlit se, zplodit, ztuhnout, zetlít, zešedivět, zezelenat;
 • tam, kde se touto předponou tvoří slovesa dokonavá z podstatných nebo přídavných jmen. Tato slovesa mají význam "učinit nebo stát se tím, co znamená slovo základové" např. viditelný - zviditelnit, kapalina - zkapalnit, pestrý- zpestřit, zpřísnit, ztotožnit, zchoulostivět, zdokonalit, zdůraznit, zhudebnit, ztotožnit, zobecnit;
 • u sloves nedokonavých utvořených příponou ke slovesům dokonavým, např. znárodnit- znárodňovat, zmodrat - zmodrávat…, zetlívat, zmírat, zmodrávat, zesilovat, zesměšňovat;
 • v několika ustálených případech: zhostit se, zkoumat(zkoumaný, zkumavka), zkoušet(zkoužka, zkusit, zkušební, zkušenost), zpěčovat se, zpívat(zpěv, zpěvák, zpěvácký), zpověď(zpovědník), zpytovat, zpupný, způsob(způsobit, způsobilý), zříci se, zřídit, ztepilý a další odvozeniny těchto slov.

Zvláštní pozornost zasluhují dvojice slov různého významu rozlišené jen předponou s(se)- nebo z(ze)- .
Slova rozlišena v pravopisu i ve výslovnosti:

Sedřít (kůži z těla)
Zedřít (přílišnou námahou)
Sjednat (mír, smlouvu)
Zjednat (pořádek, nápravu)
slézat,slézt (dolů nebo dohromady)
zlézat,zlézt (hory)
Slíbat (líbáním setřít)
Zlíbat (někoho)
Slít (dohromady)
Zlít (polít)
Smazat (mazáním setřít)
Zmazat (umazat)
Smetat (smetí)
Zmetat (o dobytku)
Směna, směnit (peníze)
Změna, změnit (zaměstnání)
Smotat (svinout)
Zmotat (poplést, zmást)
Sválet (kameny ze svahu)
Zválet (poválet)
Svést (dolů, dohromady, k něčemu)
Zvést (zkazit)
Svolat (poradu)
Zvolat (zakřičet)
Svolit (souhlasit)
Zvolit (vybrat)
Svrhnout (dolů)
Zvrhnout (převrhnout)

Slovo rozlišena pouze v pravopisu, ne výslovnosti:


sběh (lidu)

Zběh (dezertér)
Sbít (přitlouci k sobě)
Zbít (nabít někomu)
Shlédnout (shora dolů)
Zhlédnout (spatřit)
Skopat (zarovnat)
Zkopat (pokopat někoho)
Skosit (kosou posekat)
Zkosit (učinit kosým)
Skout (dohromady)
Zkout (ukout)
Skreslit (v technickém kreslení)
Zkreslit (podat zkomoleně)
Skroutit (splést dohromady)
Zkroutit (překroutit)
Spodobovat (přizpůsobit)
Zpodobovat (umělecky zobrazit)
Správa (opravit nebo řídit)
Zpráva (informovat)
Stéci (dolů nebo dohromady)
Ztéci (hradby)
stěžovat si (naříkat)
Ztěžovat (činit obtížným)
Stlouci (dohromady)
Ztlouci (nabít někomu)
Strhat (dolů)
Ztrhat (přílišnou námahou nebo kritikou)
Stvrdit (potvrdit)
Ztvrdit (učinit tvrdým)
Súčtovat (sečíst položky účtu)
Zúčtovat (provést účtování, vypořádat se)
Sužovat (utlačovat, trápit)
Zužovat (činit úzkým)

Zvláštní skupinu tvoří slovesa, u nichž předpona s(se)- nebo z(ze)- význam pouze pozměňuje - předpona s(se)- mu dává odstín dolů nebo dohromady, předpona z(ze)- vyjadřuje dokonavost nebo velkou míru děje. Např: schvátit-zchvátit, skompletovat-zkompletovat, skontaktovat - zkontaktovat, schytat-zchytat, smáčknout-zmáčknout, spráskat-zpráskat, sešrotovat-zešrotovat…
U tzv. příslovečných spřežek(příslovce vzniklá z předložkových výrazů) píšeme s- nebo z- ve shodě s předložkou původního výrazu např.: sbohem, stěží,shora,zcela, zčásti, zblízka (i z blízka), zprava, zleva, zpět, ztuha, ztěžka…


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama