Ošetřovatelský proces při sledovaní vědomí

3. dubna 2015 v 20:11 |  OŠETŘOVATELSTVÍ
= stav mysli, jehož základem je bdělost, která je předpokladem dalších stránek (pozornost, orientace, myšlení…)
 

Ošetřovatelský proces při sledovaní dýchání

3. dubna 2015 v 20:08 |  OŠETŘOVATELSTVÍ
 • je základní životní potřebou
 • zajišťuje příjem a výdej kysličníku uhličitého

Ošetřovatelský proces při sledovaní krevního tlaku

3. dubna 2015 v 20:07 |  OŠETŘOVATELSTVÍ
 • tlak, kterým krev působí na stěnu tepen
 • rozeznáváme systolický a diastolický

 


Ošetřovatelský proces při sledovaní pulsu

3. dubna 2015 v 20:04 |  OŠETŘOVATELSTVÍ

 • tlaková vlna vyvolaná vypuzením krve z LK do aorty a šířící se odtud na periferní tepny
 • objemová změna artérie
 • lze vidět, hmatat a registrovat prsty pohmatem nebo přístrojem
 • vzniká nárazem krevního proudu na stěnu tepen
 • nárazy jsou vyvolány systolou levé srdeční komory
 • je ovlivněn aortální chlopní a pružností tepen, náplní cévního řečiště

Ošetřovatelský proces při sledovaní tělesné teploty

3. dubna 2015 v 19:59 |  OŠETŘOVATELSTVÍ
 • vyjadřuje rovnováhu mezi vyráběným teplem uvnitř organismu a jejím výdejem a ztrátami
 • výška tělesné teploty (TT) je důležitým ukazatelem stavu organismu
 • na udržení tělesné teploty se podílí několik mechanizmů


Další články